Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12011/36
Title: Gemeenschappelijk wonen over de grens
Other Titles: Praktijkvoorbeelden uit Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten
Authors: Jong, Els de
Keywords: gemeenschappelijk wonen
woongemeenschap
ouderen
senioren
Zweden
Sweden
Duitsland
Germany
Verenigde Staten
United States
Issue Date: Jul-2015
Abstract: Nieuwe woonvormen staan in de belangstelling, nu het beleid erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg besteedt met het thema woonvariaties extra aandacht aan gemeenschappelijke woonvormen. Ook in het buitenland zijn voorbeelden van dergelijke woonvormen te vinden. Els de Jong (WONO) beschrijft drie gemeenschappelijke woonprojecten in drie landen: Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten. Er zijn overeenkomsten tussen deze projecten, die ook wel worden aangeduid met de termen cohousing of collaborative housing. Maar er zijn ook verschillen. De beschreven cohousingprojecten zijn net weer iets anders van opzet dan in Nederland gebruikelijk. Het is interessant om ook deze gemeenschappelijke woonvormen van over de grens te bestuderen om zo het scala van mogelijke woonvariaties uit te breiden.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12011/36
Appears in Collections:Research

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gemeenschappelijk-wonen-over-de-grens.pdfVerslag1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.